Apply Now

Business School

Research Groups


Research Group ID : 22
Research Group Name : Organizational Behaviour & Human Resource Management
Group Head : Dr. A.V.S. Kamesh

List of the Group Memebrs

S.NoName of the Faculty MemberPhoto
1Dr.SUNDARI DADHABAI
2Dr.KONDURU SUNDARA SEKHARA RAO
3Dr.ATLURI BALA SARASWATHI
4Dr.KOLACHINA SRINIVAS
5Dr.K V B GANESH


Research Group ID : 23
Research Group Name : Marketing
Group Head : Dr. P. V. Vijay Kumar Reddy

List of the Group Memebrs

S.NoName of the Faculty MemberPhoto
1Dr.P.V. VIJAYA KUMAR REDDY
2Dr.MARIVINA KISHORE BABU
3Dr.M S NARAYANA
4Dr.A.UDAY SHANKAR
5Dr.B.KISHORE BABU
6Dr.AKONDI SRIKANTH
7Mr.M.V.A.L.NARASIMHA RAO
8Dr.N.BINDU MADHAVI
9Dr.ROMALA VIJAYA SRINIVAS
10Dr.R PRADEEP KUMAR PATNAIK
11Dr.J VENKATA RAMANA
12Dr.K ANUSHA


Research Group ID : 24
Research Group Name : Finance & Economics
Group Head : Dr. P. Raja Babu

List of the Group Memebrs

S.NoName of the Faculty MemberPhoto
1Dr.PUPPALA RAJA BABU
2Dr.K. HEMA DIVYA
3Dr.VEDANTAM VENU MADHAV
4Dr.K.S.VENKATESWARA KUMAR
5Dr.V.N.SAILAJA
6Dr.CH BALAJI