Research Groups

Research Group ID : 28 Research Group Name : Nanomaterials Group Head : Dr.G. Sunita Sundari

List of the Group Memebrs

S.NoName of the Faculty MemberPhoto
1Dr.G.SUNITA SUNDARI
2Dr.A.VENKATESWARA RAO
3Mr.M.GNANA KIRAN
4Dr.KANIKE RAGHAVENDRA KUMAR
5Dr.S SHANMUGAN

Research Group ID : 29 Research Group Name : CEM Group Head : Dr. SK. Babu

List of the Group Memebrs

S.NoName of the Faculty MemberPhoto
1Dr.SK.BABU
2Dr.KONERU SWAPNA
3Dr.SHAIK MAHAMUDA
4Dr.M.VENKATESWARLU
5Dr.M.V.V.K.SRINIVAS PRASAD
6Dr.A SENDIL KUMAR